ACC Twentyv20 Cup

Kathmandu, Nepal

3-11 December, 2011

 

Tournament Executive Committee

 

 

Chairman :                                       Mr. Tanka Angbuhang (Limbu)

V. Chairman:                                   Mr. Tarini Bikarm Shah

                                                            Mr. Shriniwas Rana

                                                            Mr. Upendra Bhattarai

                                                            Mr. Chatur Bahadur Chand

                                                            Mr. Sunil Man Ahand

                                                            Mr. Keshab Ghimire

                                                            Mr. Ram Chandra Sharma

General Secretary:                                    Mr. Ashok Nath Pyakuryal

Treasurer:                                        Mr. Raju Babu Shrestha

Secretary:                                        Mr. Thakur Prasad Pahadi

Members:                                         Mr. Basanta Raj Satyal (Arun)

                                    Mr. Thakur Pratap Thapa

                                    Mr. Uttam Kumar Karmacharya

                                    Mr. Diwakar Ghale

                                    Mr. Kiran Rana

                                    Mr. Pawan Kumar Agrawal

                        `           Mr. Naresh Shrestha

                                    Mr. Chhatra Prasad Adhikari

                                    Mr. Prakash Chandra Ghimire

                                    Mr. Rajesh K.C.

                                    Mr. Amit Bir Pandey

                                    Mr. Anup Thapa

                                    Mr. Binod Mainali

                                    Mr. Shailesh Kumar Chaudhary

                                    Mr. Bipat Ram Chaudhari

                                    Mr. Ramesh Singh Dhami

                                    Mr. Dhirendra Saud

                                    Mr. Deepak Koirala

                                    Mr. Dharma Sundar Bajracharya

                                    Mr. Nirajan Rizal

 

 

 

ACC T20 DRAWS

404